ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2020.
Έκθεση φωτογραφίας.
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2020. Γνωριμία με τον ζωγράφο Δημήτρη Σκλείδη.