ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: "Αστκό Τοπίο".
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023.
Φωτογράφιση μοντέλων ( Φαίη και Κατερίνα) στο ΝΙΕΝ.
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023.
Φωτο-εξόρμηση στην Ελευσίνα.
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Γνωριμία με τον φωτογράφο Μιχάλη Πολιτόπουλο.
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: "Μοναξιά".
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Έκθεση μαθητών.
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Γνωριμία με τον φωτογράφο Γιώργο Διγαλάκη.
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. WILD EXPO
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: "Προσωπογραφίες".
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Γνωριμία με τον φωτογράφο Σπύρο Τσακίρη.
ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧ.Η. 2023. Γνωριμία με τον φωτογράφο Κώστα Γιαβή.